PaneleElewacyjne.pl

Zanim przystąpimy do montażu deski elewacyjnej, należy przygotować powierzchnię tak, aby była gładka, zwarta i pozbawiona zanieczyszczeń, gdyż każda pozostawiona grudka będzie uwypuklona pod położonym panelem.

Nie zaleca się prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu i silnym wietrze.

Klej przed zastosowaniem powinno się starannie wymieszać, a  w sytuacji
jego zaschnięcia  przed położeniem paneli, należy starannie usunąć  poprzednią warstwę i położyć nową.

Do nakładania kleju zaleca się stosowanie pac zębatych optymalnie 2-4mm.
Kierunek nakładania kleju powinien być prostopadły, przeważnie pionowy w stosunku do przyklejanych paneli.

Klej winien pokryć 100% powierzchni pod przyklejanym panelem, natomiast
do dociśnięcia zaleca się używanie wałków do tapet.

Deska elewacyjna zbliżona jest wyglądem do naturalnego drewna. Jest to produkt elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne, niepalny, samoczyszczący.

Służy do  dekoracji, estetycznego wykończenia powierzchni elewacji i wnętrza budynków.

Pytacie Państwo, czy deskę tę można zamontować samodzielnie? Otóż tak! Można to zrobić nawet, gdy wydaje nam się, że niewiele wiemy o budownictwie i wykończeniach.

Do wykonania prawidłowego montażu deski potrzebujemy: miarę, kątownik, ołówek, nóż do cięcia tapet, papier ścierny, kielnię, pacę zębatą 4 mm, wałek gumowy oraz pędzel.

PRZED MONTAŻEM:  Z uwagi na wyjątkową specyfikacje tworzenia produktu, poprzez zalewanie ciekłym materiałem sylikonowych form, mogą powstać niewielkie uchybienia w wymiarach płyt. W związku z tym, przed położeniem należy sprawić produkt, a uchybienia powstałe przy produkcji płyt zniwelować poprzez docięcie ich nożem do tapet. Krawędzie z łatwością można wyrównać papierem ściernym.

W innym przypadku produkt należy odesłać na adres Producenta wraz z opisem powstałych wad: DrewVip Magdalena Poza, Złotowo 98B, 14-260 Lubawa

Wskazówki do samodzielnego montażu:

 • panele należy rozwinąć i ułożyć na płaskiej powierzchni, gdyż dostarczana jest w zwiniętych rulonach zapakowanych w kartony,
 • przed rozpoczęciem przyklejania paneli klej Dekopanel-fix należy dokładnie wymieszać,
 • do nakładania kleju zaleca się stosowanie pac zębatych 4mm,
 • nakładamy klej prostopadle w stosunku do przyklejanych paneli tak, aby pokryć całą powierzchnię, na którą przyklejony zostanie panel.
 • do dociśnięcia panelu używamy wałka do tapet.
 • dociskamy zawsze od środka do krawędzi zewnętrznych panelu,
 • niezwłocznie usuwamy nadmiar kleju.

Postępowanie:

 • Przed samym zainstalowaniem należy oczyścić podłoże, naprawić ewentualne ubytki w ścianie. Powierzchnia, na której będą układane panele elewacyjne, musi być równa. Używając poziomujący wyznaczamy piony i poziomy.

 • W razie potrzeby krawędzie wyrównuje się papierem ściernym.
 • Na przygotowane podłoże nakładamy klej pacą zębatą od 2-4mm w taki sposób, aby uniknąć pustych przestrzeni pod panelem. Na nałożony klej przykładamy panel elewacyjny.

 • Nie potrzebny kawałek panele obcinamy nożykiem do tapet, co ułatwia dowolne rozplanowanie i dokładne dopasowanie elementów na ścianie.

 • Dociskamy go najpierw ręką od środka ku brzegom. Wyrównujemy panel, a następnie wyciskamy wałkiem nadmiar kleju.

 • Pozostawiony nadmiar kleju zbieramy za pomocą szpachli.

Istotnym warunkiem prawidłowego zamontowania paneli  jest przestrzeganie zasady, że nie należy pracować przy silnym nasłonecznieniu i wietrze.

Jeśli jednocześnie zakupili Państwo panele do samodzielnego malowania, po dokonaniu powyższych czynności należy odczekać 24-48 h, aby następnie pomalować panel wybranym odcieniem lazury w następujący sposób:

 • Oczyszczamy panel z ewentualnych zabrudzeń pozostawionych podczas klejenia.
 • Lazurę przed położeniem należy dokładnie wymieszać.

 • Panel malujemy pędzlem wzdłuż struktury słojów.

Życzymy udanej pracy i zadawalających Państwa efektów.

Zespół Paneleelewacyjne.pl

 

Producent gwarantuje produkty o najwyższej jakości. Wszelkie informacje rozpowszechniane przez Producenta, podane są w oparciu o wiedzę, badania i wieloletnie doświadczenie w tworzeniu sprzedawanych wyrobów. Podane przez Producenta uwagi nie mogą stanowić wytycznych dla osób aplikujących produkt na ścianę lub podłoże, a jedynie fachowe uwagi i pomoc. W związku z powyższym, Producent nie bierze odpowiedzialności za fachowość wykonania prac budowlanych, a co za tym idzie nie stanowi podstaw do pociągnięcia go do odpowiedzialności za wadliwy lub nieudany montaż, ani do rozstrzygania spornych spraw na żadnej drodze, w tym w szczególności na drodze postępowania sądowego.